77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

С грижа за птиците в квартала

Днес ученици и учители в 77 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - град София направихме страхотен жест към летящите обитатели в квартала ни. С наближаващата зима и все по-ограничения достъп до храна за птиците, деца и възрастни монтирахме шест допълнителни хранилки на шест от красивите брези в училищния ни двор. Самият х-н Халембаков, директор на училището, представи на учениците от 1. и 2. клас направата на хранилките и зареждащата се храна в тях, а г-жа Бейти и г-н Татарски, възпитатели на класовете, бяха подготвили специално занимание по интереси, свързано със синия синигер. Със събитието днес 77 ОУ надградихме грижите и обогатихме "парка си" с къщички и хранилки за птици, който изграждаме от години в двора на училището.