77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Основно училище в град София

 

77 Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" се намира в гр. София -  кв. Филиповци. Построено през 

далечната 1875г., като едноетажна сграда. По късно през 1911г. с доброволен труд на гражданите на кв. Филиповци са надстроени още два етажа.

Понастоящем в него се обучават 160 деца от 1 до 7 клас.

Училището разполага с:

  • Седем класни стаи;
  • Компютърна зала;
  • Салон;
  • 3 външни спортни игрища за волейбол, баскетбол и народна топка;
  • Денонощна охрана;
  • Медицински кабинет;
  • Бюфет.

 

 

 

Актуални новини