77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Основно училище в град София

 

77 Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" се намира в гр. София - кв. "Филиповци". Построено е през далечната 1875 г. като едноетажна сграда. По-късно през 1911 г. с доброволен труд на гражданите на кв. Филиповци са надстроени още два етажа.

Понастоящем в него се обучават 134 деца от 1. до 7. клас.

Училището разполага с(ъс):

  • Седем класни стаи;
  • Компютърна зала;
  • Салон;
  • 3 външни спортни игрища за волейбол, баскетбол и народна топка;
  • Бюфет; 
  • Училищен музей "Миналото";
  • Медицински кабинет;
  • Денонощна охрана.