77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Прием 2021/2022 г.

Уважаеми родители на първокласници,

 Излезе първо класиране. Родителите на всички кандидатстващи деца, включително на некласираните, ще получат имейл на електронните си пощи за резултатите от класирането, като могат да проверят къде е класирано детето им и на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и І клас.

Срокът за записване на класираните на първо класиране е 17,00 ч. на 11.06.2021  г. Записването може да се осъществи по електронен път от родителите, които разполагат с квалифициран електронен подпис /КЕП/ в случаите, в които служебните проверки са удостоверили всички заявени критерии, както и на място в съответното училище.

Родителите на всички неприети деца, както и на тези, които са класирани, но не са записани или са записани и в последствие отписани в регламентираните срокове, могат да направят кандидатури за участие във второ класиране, като е препоръчително да проверят за наличие на свободни места на сайта  https://kg.sofia.bg/#/home в избраните от тях училища. Важно е да се отбележи, че ако детето не бъде записано, губи мястото си от първото класиране. При второто класиране, обаче родителят може да посочи както най-желаното от него училище, така и училището от което вече се е отказал.

За участие във второто  класиране се кандидатства до 18,00 ч. на 11.06.2021 г.

Второто класиране ще се извърши на  11.06.2021 г.

Третото класиране е на 18.06.2021 г.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

 

За учебната 2021/2022г. ръководството на 77 ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” обявява прием на 17 УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ клас . 

  

Прием в първи клас

 Прием  2021-2022 г.
 
Училищен план-прием  на 77 ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий"“ за учебната 2021/2022 г. 

Брой паралелки:

  • клас – 1 паралелка

Брой места в паралелките:

  • I клас – 17 в паралелка

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

  • първи
  • втори
  • трети
  • четвърти
  • пети 

 

 

От сайта на Столична община:

Кандидатстването и записването за първи клас в София става онлайн

За първи път 12 000 деца в столицата ще могат да се запишат електронно на училище

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците. Това съобщиха днес заместник-кметовете на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов и Генчо Керезов. Предстои Столичен общински съвет да вземе решение на предстоящото си заседание, а в края на март системата да бъде в реален режим на работа.
„С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците“ – съобщи зам.-кметът доц. д-р Чобанов.

„Системата дава възможност родителите да запишат децата си изцяло по електронен път. Първи клас се явява важен момент в живота на детето и е важно то да може да посещава учебно заведение най-близко до дома му“ – посочи доц. Чобанов.

„Критериите за прием остават непроменени – подчерта Чобанов. По думите му – Разработена е онлайн възможност за кандидатстване и записване на първокласниците. От тази пролет чрез системата 168 столични общински училища ще предложат прием на около 12 000 първокласници“ – каза също доц. Тодор Чобанов.

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица във всяко училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

„Създаването на електронна система за кандидатстване и записване в първи клас е личен ангажимент на кмета Фандъкова. Това бе и една от първите задачи, която при встъпването ми в длъжност получих от нея“ – каза Генчо Керезов.

Зам.-кметът Керезов посочи, че целият процес на разработване на новата система се извърши при много силен граждански контрол, предстои да бъде направен и тест на функционалностите от родителите. Отпада необходимостта родителите да набавят редица документи, които вече се осигуряват по служебен път електронно.

Отпада необходимостта родителите да внасят следните документи. Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

1. Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;
6. Решение на ТЕЛК на детето;
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

За няколко дни старата система ще бъде спряна, което не бива да притеснява хората, това е необходимо преди стартиране на реална работа за новата система.
От 29 март новата системата ще заработи с новия си дизайн и функционалности.

Новата система ще бъде пусната на познатия електронен адрес www.kg.sofia.bg/isodz/ от 29 март.

Свободните места се обявяват на 19.04.2021 г.
От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.