77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Прием 2024/2025 г.

Уважаеми родители,

Заповядайте да запишете класираните първокласници в 77 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - град София в рамките на всеки работен ден в периода 04.06.2024 г. - 13.06.2024 г., от 07:00 до 17:30 часа на място в училището.

 

Необходимо е да представите следните документи

1. Заявление за прием в първи клас, генерирано автоматично в ИСОДЗ /може да се попълни и на място/; 

2. Оригинал на удостоверение за завършена предучилищна подготовка или писмена декларация от родителя, че детето не е било включено в задължително предучилищно образование; 

3. Копие от акт за раждане на детето; 

4. Лична карта на записващия родител; 

5. Оригинали на документи, които доказват допълнителните критерии, в случай, че са заявени такива.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

План-приемът за 1. клас в 77 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - София за учебната 2024/2025 година ще се осъществи в 1 паралелка от 20 ученици.

Училището предлага:
1. Обучение по учебен план със ЗЧ (задължителни часове)
• ИУЧ (избираеми учебни часове) – български език и литература, математика, родинознание; 
• допълнителен час за спортни дейности /лека атлетика – подвижни игри/;
2. Учебници (безплатни учебници и учебни тетрадки, платени учебни помагала за избираемите дисциплини)
3. Целодневно обучение 1. – 4. клас
4. Стол, бюфет
5. Безплатна закуска
6. Медицински кабинет, медицинско обслужване
7. Постоянно видеонаблюдение
8. Библиотека
9. Физкултурен салон
10. Футболно игрище
11. Работа по проекти
12. Приобщаващ екип: ресурсен учител
14. Занимания по интереси:
Безплатни:
• Куклен театър; 
Платени:
• Футбол; 
• Таекуондо; 
• Модерен балет; 
• Народно пеене под ръководството на известната Виолета Петкова (Мистерия на българските гласове).

Кандидатстването и класирането за град София ще се извършва чрез Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на Столична община. 

Необходими документи:
1. Заявление - генерира се автоматично от системата (има възможност за принтиране на място)
2. Удостоверение за завършена ПГ (подготвителна група)
3. Копие от акт за раждане
4. При наличие на специални образователни потребности – копие от документация

Записването за 1. клас е в рамките на 05.06.2024 г. – 12.06.2024 г. от 7:30 ч. до 17:00 ч.

Екипът на 77 ОУ и учителите на бъдещите първокласници в училището остават насреща за допълнителна информация, съдействие и подкрепа в процесите по регистриране, кандидатстване и записване съгласно условията на приема.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Скъпи родители на бъдещи първокласници, 

77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София Ви уведомяваме, че графикът за дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2024/2025 година е достъпен на интернет страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на Столична община на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

Указания за работа в системата ИСОДЗ:

 

 

 

 

Екипът на 77 ОУ и учителите на бъдещите първокласници в училището остават насреща за допълнителна информация, съдействие и подкрепа в процесите по регистриране, кандидатстване и записване съгласно условията на приема.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Скъпи родители на бъдещи първокласници,

Съгласно Заповед N 161/28.03.2024 г., базирана на решение на Педагогическия съвет и становище на Обществения съвет, 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София утвърждава план-прием за 1. клас за учебната 2024/2025 година, както следва:

Брой паралелки - 1

Брой ученици - 20

 

Определена е и училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием в състав: 

Председател: Т. Недкова

Членове: К. Георгиева, Й. Калоянова

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------