77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Материална база

Училището разполага с:

  • Седем класни стаи
  • Компютърна зала
  • Физкултурен салон 
  • Три външни спортни игрища за волейбол,баскетбол и народна топка
  • Заградено спортно игрище за футбол
  • Денонощна охрана
  • Медицински кабинет
  • Бюфет