77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Консултации

77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

гр. София, кв. "Филиповци", ул. "Трети март" № 45

тел. 02/826 41 63, info-2212077@edu.mon.bg

 

 

Г Р А Ф И К   ЗА  КОНСУЛТАЦИИ

за II срок на учебната 2023/2024 г.

 

 

УЧИТЕЛ

 

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

АНЕЛИЯ ЦАНОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 14,00 ч.

ТЕОДОРА РАНГЕЛОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 14,00 ч.

КРАСИМИРА ВЪЧИНСКА

ВТОРНИК – 12,10 ч. 

ДИМИТЪР ТАТАРСКИ

СРЯДА – 14,00 ч.

МАРИЯ ЙОСИФОВА

ЧЕТВЪРТЪК – 13,00 ч.

ИВАНКА ХАЛЕМБАКОВА

ЧЕТВЪРТЪК – 14,00 ч.

ПЛАМКА ЦЕНКОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12,10 ч.

ТЕМЕНУГА НЕДКОВА

ЧЕТВЪРТЪК - 12,10 ч.

ДЕСИСЛАВА МАРКОВА

ВТОРНИК – 14,00 ч.

МАРИНА СЕРБЕЗОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 13,00 ч.

 

                    Консултациите се провеждат в класните стаи.

 

                                     Утвърдил:

                                                                                                      /О. Халембаков – директор/