77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Консултации

77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

гр. София, кв. "Филиповци", ул. "Трети март" № 45

тел. 02/826 41 63, sof-77ou@abv.bg

 

 

Г Р А Ф И К   ЗА  КОНСУЛТАЦИИ

за I срок на учебната 2022/2023 г.

 

 

УЧИТЕЛ

 

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

АНЕЛИЯ ЦАНОВА

ЧЕТВЪРТЪК – 14,00 ч.

ТЕОДОРА РАНГЕЛОВА

ВТОРНИК – 14,00 ч.

КРАСИМИРА ВЪЧИНСКА

СРЯДА – 13,10 ч.

АЛЬОНА ИВАНОВА

ПЕТЪК – 13,00 ч.

МАРИЯ ЙОСИФОВА

ЧЕТВЪРТЪК – 13,00 ч.

ИВАНКА ХАЛЕМБАКОВА

ВТОРНИК – 14,00 ч.

ПЛАМКА ЦЕНКОВА

ПОНЕДЕЛНИК – 12,10 ч.

ЕЛЕНА ИВАНОВА

СРЯДА – 14,00 ч.

 

                    Консултациите се провеждат в класните стаи.

 

                                     Утвърдил:

                                                                                                      /О. Халембаков – директор/