77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

История

Построено е през далечната 1875 година, като едноетажна сграда.

По късно през 1911 година с доброволен труд на гражданите на кв.Филиповци са надстроени още два етажа.

Понастоящем в него се обучават 157 деца от 1 до 7 клас.