77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Екип

Директор:

  • Огнян Халембаков

Учители – начален курс:                                 Учители – ЦДО:

  • 1. клас –  Марина Сербезова                           1. клас – Диана Фердинандова
  • 2. клас –  Теменуга Недкова                            2. клас – Катя Георгиева
  • 3. клас –  Красимира Въчинска                      3. клас – Димитър Татарски
  • 4. клас –  Пламка Ценкова                               4. клас – Лилия Тодорова

Учители – основен курс: 

  • Български език и литература – Елена Иванова
  • Математика – Альона Иванова
  • Английски език – Mария Петкова
  • Човекът и природата, Биология и здравно образование – Иванка Халембакова
  • Химия и опазване на околната среда – Иванка Халембакова
  • История и цивилизация – Анелия Цанова, Огнян Халембаков
  • География и икономика – Анелия Цанова
  • Физика и астрономия – Альона Иванова
  • Изобразително изкуство – Силвана Михайлова
  • Домашен бит и техника – Силвана Михайлова
  • Компютърно моделиране – Теодора Рангелова
  • Информационни технологии – Теодора Рангелова
  • Физическо възпитание и спорт – Теодора Рангелова
  • Музика – Виолета Петкова

Класни ръководители:

  • 5. клас – Иванка Халембакова
  • 6. клас – Елена Иванова
  • 7. клас – Теодора Рангелова