77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Екип

Директор:

 • Огнян Халембаков

Учители – начален курс:                   Учител-ЦДО:

 • 1.клас -   Марина Сербезова                   1.клас – Диана Фердинандова
 • 2.клас – Теменуга Недкова                    2.клас – Катя Георгиева
 • 3.клас –  Красимира Въчинска               3. клас– Димитър Татарски
 • 4.клас –  Пламка Ценкова                     4. клас – Лилия Тодорова

Учители – основен курс: 

 • Български език и литература – Елена Иванова
 • Математика – Альона Иванова
 • Английски език – Mария Петкова
 • Човекът и природата, Биология и здравно образование – Иванка Халембакова
 • Химия и опазване на околната среда – Иванка Халембакова
 • История и цивилизация- – Анелия Цанова, Огнян Халембаков
 • География и икономика – Анелия Цанова
 • Физика и астрономия – Альона Иванова
 • Изобразително изкуство – Диана Минева
 • Домашен бит и техника – Диана Минева
 • Компютърно моделиране - Теодора Рангелова
 • Информационни технологии – Теодора Рангелова
 • Физическо възпитание и спорт – Теодора Рангелова
 • Музика – В.Петкова

Класни ръководители:

 • 5 клас – Иванка Халембакова
 • 6 клас – Елена Иванова
 • 7 клас – Теодора Рангелова