77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

На посещение в... Музейко

Как прилепите се ориентират в тъмнината?
Кой е изобретил телеграфа?
Какво представлява морзовата азбука?
Кои са създателите на първата космическа оранжерия? Кои са първите култури, отгледани в нея?
Какво са използвали вместо сапун древните римляни?
Кои съвременни животни са наследници на динозаврите?

Отговорите на тези любопитни въпроси, и още безброй много, научиха нашите второкласници, които посетиха Детски научен център "Музейко" на 28 април /петък/. Инициативата се осъществи по проект "Продължаваме нататък", който 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София реализираме в партньорство с Клуб "Отворено общество" - град Стара Загора.

Учениците пътуваха във времето, потапяйки се в различни епохи. Гледаха с очите на риба, скакалец и орел. Облякоха космически скафандър и одежди, които са носили древните римляни, "излитаха и се приземяваха" на чужди планети в симулационен тренажор, изровиха древни предмети от недрата на земята, редиха римска мозайка, влязоха в пещера със сталактити и сталагмити и още, и още много невероятно вълнуващи преживявания. Във всяка епоха чрез демонстрации и различни интерактивни игри децата се докоснаха до различни науки - археология и геология в миналото, природа и архитектура в настоящето, космически изследвания, енергия и комуникации в бъдещето. Учениците влязоха в ролята на учени - изследователи, изпълнявайки различни мисии, и усетиха тръпката от покоряване на непознатото и разширяване на териториите на знанието.

В края на своето пътешествие децата поседнаха под великанското Дърво. То представлява огромна конструкция, свързваща най-ниската с най-високата точка в Музейко, но и обединяваща праисторията с космоса, миналото с бъдещето. Така децата имаха възможност да се почувстват като неизменна и важна част от едно неразривно цяло - вселената и времето.

Идеята на подобни дейности е продиктувана от непрекъснатия стремеж на екипа на 77. ОУ - София да разширява кръгозора на учениците и да им помога да виждат света в неговото многообразие и своето участие в него. Да разбират, че творците на настоящето и бъдещето са само и единствено те.