77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Завършване на учебната година за 1., 2. и 3. клас

На 29 май приключи успешно учебната 2023/2024 година за учениците от 1., 2. и 3. клас. Нейният край бе ознаменуван с голямо общо тържество в училищния двор на 77 ОУ - София, както и с тематични по-малки събития в класните стаи на учениците. В рамките на тържеството бяха отличени ученици за академични успехи, за постижения в спортния празник, проведен дни преди това в училище, за активно участие в извънкласни и извънучебни дейности, реализиращи се съвместно с екипа на Народно читалище "Просвета - 1925" - кв. Филиповци. Всички ученици получиха своите удостоверения за успешно завършен клас, продължавайки напред и нагоре през следващата учебна година. Междувременно, ваканцията зове за почивка, игри и слънчеви лъчи.