77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

 

  Уважаеми родители и ученици,

Във връзка заповед на министъра на здравеопазването за допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед
№ РД-01-52 от 26.01.2021 г.


от 16.02.2021г. се възстановява присъственото обучение за учениците от 5, 6 и 7 клас в 77 ОУ " Св.Св. Кирил и Методий" 

Прикачени документи

zapovedrd-01-98-14022021.pdf