77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Училищният учителски колектив участва в обучения по проект

Учителският колектив на 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София взе участие в серия от обучения по проект, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020". Проектът " Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда" на СНЦ "Етнотолеранс" има за цел повишаване на интеркултурната сензитивност и професионалната компетентност на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда, включвайки дейност с провеждане на тематични краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини в страната. Заедно със СУ "Св. Климент Охридски" и още 12 детски градини и училища в България, 77 ОУ - София участва като партньор в реализирането на целите и дейностите по проекта.