77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Ученици от 3. клас с похвални писма до родителите

Тази учебна седмица завърши развълнувано за четирима третокласници в 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София. Йоанна Георгиева, Даяна Рангелова, Адриан Димитров и Илия Маджаров бяха първите ученици в 3. клас, които получиха похвални писма, адресирани до техните родители. С писмата учителите им Красимира Въчинска, класен ръководител на класа, и Димитър Татарски, учител в ЦДО, споделят официално своята радост от доброто представяне на учениците в училището с мама и тати. Всички те упорито следват очакванията на класа от началото на учебната година, които им помагат да бъдат умни, добри и успешни ученици.

Подобни писма и други поощрения ще бъдат раздадени и на други ученици, имащи готовност за началото на часовете в училище, следващи и спазващи инструкциите за работа и реда в класната стая и училището, работещи концентирано самостоятелно и в група, участващи активно в час, уважаващи своите съученици и помагащи им за преодоляването на трудностите заедно като една общност.