77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Свободни места за 1. клас за учебната 2023/2024 година

77 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - град София обявява 2 свободни места за 1. клас за предстоящата учебна 2023/2024 година. 

Училището предлага:

- целодневно обучение; 

- много добра учебна база (игротека "Вълшебна стая", музей класна стая "Миналото", училищен стол и бюфет, физкултурен салон и открити игрища, компютърен кабинет); 

- достъпна и безопасна локация; 

- малки класове; 

- множество възможности за извънкласни дейности. 

Заповядайте!