77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Шесто занимание от Лятна академия в 77 ОУ

И тази седмица ученически смях огласи класните стаи и двора на 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София през лятото. Вчера, 4 август, ученици и учители се включиха в шестото занимание от Лятната академия в училището, реализираща се в рамките на проект "Знания, характер, успех" по Програма "Учим заедно" на фондации "Америка за България" и "Заедно в час". Заниманието включваше два модула: 1) забавни часове, припомнящи изучавани през учебната година и предизвикателни за учениците знания, умения и материал; 2) спортно-образователни и творчески дейности, подкрепящи учениците да проявяват и развиват силни страни на характера като упоритостта, самоконтрола и социалната интелигентност. Вижте как премина самото преживяване с тези снимки и видеа!