77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

График за провеждане на родителски срещи:

1 клас - 17.09.2021 година  от 17.00 часа

2 клас - 17.09.2021година от 17.00 часа

3 клас - 14.09.2021 година от 17.00 часа

4 клас - 20.09.2021 година от 17.00 часа

5 клас - 23.09.2021 година от 18.00 часа

6 клас - 23.09.2021 година от 18.00 часа

7 клас -  23.09.2021 година от 18.00 часа

 

Срещите ще се състоят при спазване на всички епидемиологични мерки.

Дисциплина, Дистанция и Дезинфекция!

Екипа на 77 ОУ