77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Прием в 1. клас в 77 ОУ - София

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, 

Текущо тече кандидатстването за прием на ученици в 1. клас в училищата на територията на Столична община. До 18 часа на 04.06.2023 г. всички родители имат възможността да актуализират профили и добавят кандидатури за прием на децата им в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ ПГУ и I клас) на Столична община. Първо класиране ще бъде обявено един ден по-късно - 05.06.2023 г.  

В план-приема си за 1. клас за учебната 2023/2024 година, 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София е утвърдило 1 паралелка с 18 ученици. Допълнителна информация за самото кандидатстване като процес в училището може да бъде намерена на тази интернет страница, а съдействие при нужда - оказано на място.