77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Наши второкласници учат с радост в нов училищен проект

В началото на тази учебна година стартира нов проект в 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София. Участници в него са нашите ученици от 2. клас с учители г-жа Марина Сербезова и г-жа Диана Фердинандова, които заедно с второкласниците на други шест училища в страната участват в дейности, помагащи им да учат с радост. Проектът "Продължаваме нататък" е разработен по инициатива на Клуб "Отворено общество" - град Стара Загора и 77 ОУ участва като партньор в него.  

Подобряване на езиковото и социално-емоционално развитие на учениците на 8-9 годишна възраст в страната, изграждане на положителна нагласа към ученето и изграждане на вътрешна мотивация за постигане на академични успехи са сред основните цели на проекта. В него децата имат уроци по щастие - как да са уверени и борбени, как да преодоляват трудностите и да откриват светлата страна на нещата, хората и преживяванията си. 

Проектът се докосва до една от основните потребности на децата – да опознават света и хората чрез играта. Учениците работят с психолога Ирина Калинина, като основният метод, който се прилага в заниманията от проекта, е играта, която стимулира тяхната любознателност и провокира вродения им стремеж да опознават света. Учениците са участници в едно креативно начинание, в което се забавляват, смеят се на воля, общуват активно, творят, учат се да работят в екип и не на последно мято – развиват качества като упоритост, старателност, дисциплина, добросърдечие, благодарност, съпричастие, щедрост, оптимизъм, трудолюбие.

Предстоят много забавления – семейни игри с мама и тате, посещения на театрални постановки и още много забавни приключения, които ще разкрият на учениците красотата на света, неговото многообразие и радостта от общуването с другите.