77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Наши ученици с награди от инициатива на Район "Люлин"

В днешния студен като време ден 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София имаме една гореща новина за споделяне. Наши ученици от 5., 6. и 7. класове бяха отличени в инициатива по случай 1 ноември - Ден на народните будители, организирана от Отдел "Образование, социални дейности, култура и спорт" на Столична община - Район "Люлин". Техни портрети на български будители станаха част от постоянна изложба, намираща се във фоайето на районната администрация. Учениците получиха своите награди лично от г-н Венцислав Стаматковски, началник отдел, г-жа Татяна Панева, секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към общинската администрация, и г-н Огнян Халембаков, директор на 77 ОУ. Поздравления, момичета и момчета!