77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Национална телефонна линия за деца: 116 111

Държавната агенция за закрила на детето управлява и администрира Национална телефонна линия за деца 116 111. От самото си създаване, линията е предназначена за подкрепа на всички деца и семействата им. Чрез нея децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. При данни за риск за дете, незабавно се сезират органите за закрила на детето, в чийто обхват се намира то за проучване и предприемане на мерки и действия за защита, като Агенцията проследява предприетите мерки до отпадане на риска за детето. Линията е най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите "Закрила на детето" в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и други. Допълнителна информация за Националната телефонна линия може да бъде намерена и на сайта на линията www.116111.bg