77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

 

Уважаеми родители и ученици,

 

Откриването на учебната година ще се състои на 15.09.2021 от 9.00 часа.

Учениците от II , III,  IV клас да бъдат  в училище в 8.50ч и ще бъдат допускани от входа, който се намира на ул. Крайречна / отстрани на училището/.

Учениците от I,  V,  VI,  VII клас ще влизат в училище от централния вход на ул. Трети март.

Всички ученици ще бъдат посрещани от класните ръководители на обозначените места на класовете в училищния двор.

 

 Желаем на всички успешна и здрава учебна година!!!

От екипа на 77 ОУ " Св.Св. Кирил и Методий"