77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Кандидатстване за прием в 1. клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, 

 

77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София информира, че съгласно Графика за дейностите за прием на ученици в 1. клас за учебната 2023/2024 година в общинските училища на територията на Столична община, от днес, 24.04.2023 г., са официално обявени свободните места за кандидатстване в 1. клас. До 18 часа на 04.06.2023 г. всички родители имат възможността да актуализират профили и добавят кандидатури за прием на децата им в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ ПГУ и I клас) на Столична община. Необходимо е родителите да въведат актуални адресни данни, да заявят предимства по критерии в профилите и да направят кандидатури за участие в първото класиране, което ще се извърши на 05.06.2023 г. Времето на създаване на кандидатурите на децата не оказва влияние при класирането им. 

 Останалите класирания са както следва:

- Второ класиране – 16.06.2023 г.;
- Трето класиране – 23.06.2023 г.
 
Екипът на 77 ОУ - София и училищната комисия за осъществяване на план-приема за 1. клас в училището остават насреща за допълнителна информация и съдействие в процеса.