77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

График на дейности за прием в I клас за учебната 2022/2023 година

Скъпи родители на бъдещи първокласници, 

77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София Ви уведомяваме, че графикът за дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 година е достъпен на интернет страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на Столична община на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

Екипът на 77 ОУ и учителите на бъдещите първокласници в училището остават насреща за допълнителна информация, съдействие и подкрепа в процесите по регистриране, кандидатстване и записване съгласно условията на приема.