77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

Уважаеми родители,

Предлагаме на вашето внимание информация в приложения файл относно осигуряване на учениците от 77 ОУ обучение за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание, както и провеждане на занимания по интереси.

  I - III клас

01.06.2021г. екскурзия 

от 02.06 до 11.06 .2021г

от 8.00 ч до 11.30 ч 

1. Обучение за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание.

2. Занимания по интереси.