77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град София

1 ноември - Ден на народните будители

Днес, 1 ноември, ученици, учители, родители и цяла България отбелязваме един от официалните празници в страната - Денят на народните будители. Денят е посветен на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. На този ден отдаваме почит на родолюбиви просветители като Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за българско самосъзнание.

За първи път празникът се чества през 1909 г. в Пловдив. Първоначално са били почитани народните будители от времето на Българското Възраждане и Освобождението. По-късно обсегът му се разширява и върху културни дейци и личности със съществен принос за културния възход, включително и от предходни епохи, както и от по-ново време.

Честит празник, 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град София! Честит празник, Филиповци! Честит празник, българи!